Cách Làm Cửa Nhôm Hệ 700 Như Thế Nào?

Nếu muốn biết cách làm cửa nhôm hệ 700 như thế nào, quý khách có thể liên hệ trực tiếp đến chúng tôi để được tư vấn tận tình, cũng như giúp quý khách có thể hiểu hơn về nhôm hệ 700.

Nhôm hệ 700 là cửa nhôm kính có cấu tạo sử dụng các thanh nhôm hệ 700, những chiếc cửa này có thể là cửa đi nhôm kính hoặc cũng có thể là cửa sổ nhôm kính bởi vì hệ 700 có thể phù hợp ứng dụng cho cả cửa sổ và cửa đi.

Với hệ cửa nhôm 700 ta có:

– Được ứng dụng rộng rãi cho cả cửa đi hoặc là cửa sổ mở.

– Với kích thước khung bao quanh khung sắt : 3Dcm x 7,6Rcm.

– Kích thước đo cửa: 3Dcm x 5Rcm.

Mô tả

Nếu muốn biết cách làm cửa nhôm hệ 700 như thế nào, quý khách có thể liên hệ trực tiếp đến chúng tôi để được tư vấn tận tình, cũng như giúp quý khách có thể hiểu hơn về nhôm hệ 700.

Nhôm hệ 700 là cửa nhôm kính có cấu tạo sử dụng các thanh nhôm hệ 700, những chiếc cửa này có thể là cửa đi nhôm kính hoặc cũng có thể là cửa sổ nhôm kính bởi vì hệ 700 có thể phù hợp ứng dụng cho cả cửa sổ và cửa đi.

Với hệ cửa nhôm 700 ta có:

– Được ứng dụng rộng rãi cho cả cửa đi hoặc là cửa sổ mở.

– Với kích thước khung bao quanh khung sắt : 3Dcm x 7,6Rcm.

– Kích thước đo cửa: 3Dcm x 5Rcm.